Algemene voorwaarden

 

Huurvoorwaarden en huisregels De Kleen Meulen

 
De huurprijzen zijn inclusief reserveringskosten, verwarming, elektriciteit, water en toeristenbelasting. Het energieverbruik is aan een redelijk maximum gebonden. Excessief verbruik kan worden aangerekend. De huurprijzen kunnen ten allen tijde door de verhuurder worden aangepast, uiteraard niet voor reeds afgesproken reservaties.
Opmerking bij het energieverbruik: U gaat met uw wagen normaal gezien tanken aan een benzinestation op uw eigen kosten, niet op kosten van de vakantiewoning. Logisch toch? Het is dan ook logisch dat u uw elektrische wagen NIET aan de vakantiewoning kan opladen. Dit zit NIET vervat in de huurprijs en voorwaarden. In de woning ligt informatie ivm publieke laadpunten in Lummen op minder dan 5min. afstand, waar u uw wagen WEL kan opladen.

Beddengoed: Bedlinnen (dekbedovertrek, hoeslaken, kussensloop)  is voorzien voor elk bed en inbegrepen in de prijs.
Alle bedden zijn voorzien van 1-persoons dekbedden (140 x 200 cm) en kussens. De matrasmaten zijn 80 (of 90) x 200. Gebruik van onderlaken, kussensloop en dekbedovertrek is verplicht, slaapzakken zijn dus alleen toegestaan in combinatie met onderlaken en kussensloop. 

U brengt wel zelf badhanddoeken, badkamerproducten, toiletpapier, keukendoeken, keukenreinigingsmiddelen, e.d. mee.

Eindschoonmaak: inbegrepen in de prijs.

Barbecue : het gebruik van de barbecue is inbegrepen in de prijs. U kan houtskool en aanmaak-materiaal bekomen in het tuincentrum naast de deur. Uiteraard kuist u wel de barbecue grondig terug uit na gebruik.

Huisdieren niet toegelaten.

Roken
in de vakantiewoning is strikt verboden!

Parkeren: Er zijn ruime parkeermogelijkheden voorzien.

Nadat u ons heeft laten weten dat u een woning wilt reserveren, maakt u binnen twee weken na reservatie 50% van het aangegeven bedrag over en 50% ten laatste twee weken voor aankomst. U kunt de huursom overmaken naar een Belgische bankrekening zoals vermeld op de reservering cq. email. Pas als de betaling binnen de gestelde termijnen voldaan is, is de reservering definitief. 

*Als u reserveert, korter dan 2 maanden voor aankomstdatum, vragen we u het volledige saldo meteen te betalen.

De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
Tijden van vertrek en aankomst zijn vastgelegd. Ze zijn ook vermeld op uw reserveringsbevestiging. U mag desondanks op de dag van uw aankomst informeren of uw vakantiewoning een uurtje vroeger beschikbaar is. Dit kan het geval zijn als bedoelde woning in voorafgaande periode niet verhuurd is. Komt u echter niet onaangekondigd vroeger dan afgesproken, en kom ook niet zonder voorafgaand overleg veel later dan afgesproken.  Na 20.00 uur geen ontvangst!

Teruggaaf woning. Op de dag van vertrek dient U uw vakantiewoning op de aangegeven tijd ontruimd te hebben en hem onbeschadigd, opgeruimd en bezemschoon achter te laten. De gehele woning met zijn gehele inventaris moet opgeruimd en schoon achtergelaten worden. Let vooral op pannen, eet- en drinkgerei, oven en kookplaten. Keuken incl. alle apparatuur en inhoud (dus ook kookplaten, pannen, oven, afwasmachine e.d.) dient schoon achtergelaten te worden. De koelkast dient leeg te zijn, uitgeschakeld met de deur open. Eveneens de vaatwasser dient leeg te zijn, servies in de kasten. 

Voor alle duidelijkheid: in de huur is een bedrag voor eindreiniging inbegrepen, verontreingingen die boven een eindreiniging uitgaan, zijn niet volgens overeenkost en worden dus extra berekend. (zoals aangekoekt vuil op vloeren, meubels, tafels, vervuilde matrassen e.d.)  

Laat u ons op tijd horen hoe laat u denkt te vertrekken, we kunnen er dan rekening mee houden. Mochten we niet thuis zijn, kunt u de sleutel(s) aan de binnenkant van de deur achterlaten.

Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald.

Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen alleen op uw kosten.

Schade Mocht u na aankomst in de woning een schade of tekortkoming ontdekken, maakt u ons er dan direct opmerkzaam op. Indien tijdens uw verblijf schade of tekortkomingen ontstaan, meld het ons dan zo snel mogelijk. Evt. acties kunnen dan direct genomen worden opdat de gevolgen, eventuele vervolgschade en overlast voor u en uw huuropvolger minimaal blijven. Ook is het zeker niet gezegd dat ontstane schade altijd op u verhaald wordt, het kan ook normale slijtage zijn. Vervolgschade of ongemak voor de volgende huurder ontstaan door het niet of niet tijdig melden van een -al of niet door toedoen van u als huurder ontstane- schade, kan redelijkerwijs eveneens op u worden verhaald. 

Annuleringsregeling:

Indien, om welke reden dan ook, de huurder de overeenkomst annuleert, tussentijds beëindigt of niet nakomt, dan is hij aan verhuurder navolgende vergoeding verschuldigd:

  • U kan gratis annuleren tot 1 maand voor de overeengekomen huuraanvangsdatum. (bv. uw boeking start op 20 mei, dan kan u ten laatste gratis annuleren op 20 april)
  • Bij annulering minder dan 1 maand voor de overeengekomen huuraanvangsdatum, betaalt u 50% van de overeengekomen huurprijs als schadevergoeding.

Ook wij als verhuurder hebben het recht om de overeenkomst te annuleren. In dat geval heeft u de keuze, volledige terugbetaling of een andere periode.

Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
Accommodatie voor kinderen. Mocht u speciale behoeften hebben aan evt. andere dingen, laat het ons dan weten, we helpen u graag.
Verblijf van meer personen in de vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximale aantal, is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, en kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.
Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluids-of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enige inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed voor uw maaltijd buiten-, is uitdrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming.
 

Aansprakelijkheid verhuurder: verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, ongevallen of schade, welke is ontstaan tijdens het verblijf op zijn terrein, behalve wanneer die het gevolg is van een grove tekortkoming, die hem is aan te rekenen. 

In geval van annulering door overmacht zoals oorlog, staking, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van eigenaar e.d. kan verhuurder zonder schadevergoeding de overeenkomst ontbinden. Wanneer, buiten de schuld van verhuurder, de overeenkomst ontbonden wordt, heeft de huurder recht op een gelijkwaardig of beter alternatief of de terugbetaling van het al betaalde gedeelte van de huursom.

Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de verhuurder niet.

 
De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade, die wordt veroorzaakt door het verrichten van handelingen of nalaten daarvan, van hemzelf, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoekers, voor zover het gaat om schade, die hen kan worden toegerekend.
Verhuurder heeft het recht om gedurende de verhuurperiode de vakantiewoning te controleren en te inspecteren.
Stopzetting huur. Indien huurder, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoeker(s) de verplichtingen uit de voorwaarden, de gedragsregels, de aanwijzingen van de verhuurder c.q. zijn waarnemer of de overheidsvoorschriften ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd, dat de verhuur wordt voortgezet, heeft de verhuurder dan wel de door hem aangewezen waarnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, en de huurder en medehuurders de toegang tot de woning te ontzeggen, zonder restitutie van huurgelden. Hiertoe behoort met nadruk ook het niet respecteren van de nachtrust of het onnodig overlast veroorzaken.